Συντήρηση λέβητα πετρελαίου

//Συντήρηση λέβητα πετρελαίου

Λέβητας πετρελαίου. Αν και ξεχασμένος τις περισσότερες φορές στο υπόγειο της πολυκατοικίας, πραγματοποιεί ακούραστα το έργο του καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Και θα συνεχίσει να το κάνει, αν μια στο τόσο του παρέχετε προστασία και φροντίδα.

Προκειμένου να απολαμβάνετε απρόσκοπτα τη ζέστη στο χώρο σας, είναι αναγκαίο να επενδύσετε στην τακτική συντήρηση του λέβητα πετρελαίου σας. Διαφορετικά, η απόδοσή του σταδιακά θα μειωθεί και θα ζημιωθεί τόσο η τσέπη σας όσο και το περιβάλλον.

 

**Προσφέρουμε, επίσης, και εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και καθαρισμού καυστήρα πετρελαίου.

 

Τι σας προσφέρουμε με τη συντήρηση ενός λέβητα πετρελαίου:

  • Καθαρισμό της εσωτερικής θερμαντικής επιφάνειας με ειδικές βούρτσες.
  • Έλεγχο για τυχόν διαρροές καυσίμων. Σε περίπτωση που βρεθεί κάποια διαρροή, πραγματοποιείται στεγανοποίηση του σημείου.
  • Καθαρισμό του καπναγωγού και της καπνοδόχου από τα υπολείμματα καυσαερίου.
  • Έλεγχο εναλλακτών.
  • Καθαρισμό του φίλτρου πετρελαίου.
  • Έλεγχο και ρύθμιση της πίεσης του νερού που κυκλοφορεί στο λέβητα.
  • Μέτρηση και ρύθμιση καυσαερίων με τη χρήση ειδικού αναλυτή.
  • Έλεγχο της κατάστασης του ανεμιστήρα απαγωγής καυσαερίων.

 

Ο Υδραυλικός Θεσσαλονίκη 24 Ώρες είναι ένας από τους παλαιότερους τεχνίτες συντήρησης λεβήτων πετρελαίου στη Θεσσαλονίκη. Αναλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο και καθαρισμό του λέβητα, την αντικατάσταση των χαλασμένων εξαρτημάτων και την πραγματοποιήση ρυθμίσεων για την αύξηση της απόδοσής του.

Για να σας προσφέρουμε όλες ή κάποιες από τις παραπάνω υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Καλέστε μας